CERPEN LUCU


RUN FOR YOUR  LIFE

by Sugeng Riyanto

cerita saka lukas laksono adyakso … biology 89 … mbuh saiki nangendi bocahe …

menungso kui disebut makhluk sosial .. artine ing uripe kudu srawung .. kekancan … lan sapanunggalane .. ora ana menungso kang iso urip dhewean .. kehidupan sosial iki sejatine ora mung kedadeyan nang alam donya .. malah sakdurunge dadi menungso .. poro sperma ugo duwe kehidupan sosial …persis kaya dene uripe menungso…

ceritane iki ana pertemuan para sperma .. amargo poro sperma isih dho bingung … ” jan jane uripe awake dhewe ki piye to .. apa salawase mung ugat uget .. ngalor ngidul ra jelas …” poro sperma lagi ngundang tenaga ahli .. konsultane poro sperma … ” poro sedulur kabeh … dirungokne ” …” nggihh …. ” kabeh podho serius … ngarep dhewe si sosro .. basuki .. karo kusno .. tiga sekawan kui pancen kompak banget … menyang ngendi endi mesti bareng … ( emang mau kemana … wong nggone mung sak uplik ) …” uripe dhwe iki .. ora mung mandek anan kene .. awake dhewe bakale ana sing dadi menungso .. suk yen wis tekan titi wancine .. kabeh do balapan metu … sopo sing paling cepet … sing paling dhisik membuahi sel telur … yo kuwi sing bakal dadi menungso …” … ” nuwun sewu pak … awake dhewe niku .. populasine 2 juta kepala ( kepala sperma ) .. per mm kubik lho pak … lha liyane nasibe kepripun …” … ” yo wis ditrimak trimake … sing ora nomer siji yo ora duwe kesempatan meneh .. mulake do podho jaga kesehatan dan stamina ” … ” mboten enten runner up nopo juara ketiga pak ? ” .. basuki langsung takon … soale dheweke ngrumangsani .. awake abot .. yen balapan mlayu karo kusno karo sosro .. mesti kalahe … ” emang lomba tujuh belasan … enak aja ” … konsultane rodo sengol .. wis saiki nasibkalian tergantung di ekor kalian sendiri sendiri ( maklum .. sperma durung duwe pundak .. mung endas karo ekor ) … ” lha kapan awake dhewe balapan niku pak ” .. ” aku ya ora ngerti pastine … tapi ciri cirine . yen omahe awake dhewe iki gograk .. kedher kabeh … kui lansgung do mlayu metu sak banter bantere … ojo lali .. mung no siji sing bakalan urip dadi menungso ” …

bar pertemuan kui … para sperma podho sregep olah raga .. do ugat uget ngalor ngidul .. nglatih ekor .. ben iso nglangi banter … mengkono ugo sosro .. kusno … basuki wong telu sregep banget … malah berlatih piye carane njegal mungsuh barang .. soale kompetisi sangat ketat…

nuju sak wijining ndino .. donyane sperma gograk .. kedher kabeh … sajake wis wayahe ” hoi .. iki wis wayahe balapan metu ” .. basuki mbengok .. langsung mlayu dhisik … disusul kusno … sosoro keturon ..gragap gragap .. trus nusul mlayu …. bocah telu ( eh ..sperma telu iki ) .. sing paling ngarep … soale paling sregep latiahan …lagi mburine para sperma figuran … kabeh mlayu sipat kuping … pas meh tekan pintu keluar .. sosro .. curiga … kok njobo padhang temen … sosro balik .. kusno yo melu mbalik masio ora ngerti alesane ….nanging basuki ora malah soyo ngebut ” lumayan sudo saingan “. basuki mencolot metu .. karo mbungahi .. ” aku menang … juara …. dadi menungso …!!!!” … sosro karo kusno mbalik ..trus ndondok kekeselen … kusno muni muni .. ” lha opo kowe ngajak mbalik …saiki basuki sing menang .. wis bahagia uripe iso dadi menungso ” …..” koe kelingan ora . welinge konsultane ” …” weling opo ” .. kusno blas ora kelingan …” yen donyane gorak .. tekan pintu kok padhang njingglang tur mambu sabun.. awake dhewe ojo melu metu …” … ” lha iyo kenopo !!! ” kusno isih ngengkel ….” kui lagi lojony nyuk .. ngapain awake dhewe metu .. malah dipangan coro “… oalah bas .. nasibmu ..

note : kesamaan nama sangat disengaja … yen ora trimo ya mohon maaf lahir dan bathin …

BALADA SEPEDA PENJARA

By SUGENG RIYANTO

cerita diperoleh dari saudara mikel padmanaba .. alias bono ..

… tindak kejahatan samsaya suwe samsoyo medeni lan bervariasi .. pelakune ugo saya maneko warno .. ora mung lanang nanging uga wedok … kejahatan bervariasi saka sing sederhana ngati sing rumit dan canggih … saking canggihe malah ora dho ngerti yen kui kejahatan.. sing paling sederhana mangan nang warung hik .. mangan gorengan sepuluh . mung ngaku mangan enem …biasane kejahatan iki dilakukan oleh para mahasiswa sing kirimane lagi cekak .. niate ora kok nyolong tapi utang … buktine yen pas lagi akeh dhuwite mereka sok nyaur utang kui mau ( sok sok wae ..) .. carane … mangan enem ngakune mangan sepuluh … nganti bakule sok nesu … ” mas kulo niku mung nduwe gedhang goreng enem … kok sampeyan mangan sepuluh … ojo ojo sampeyan mangan ndas pitik ngakune gedhang goreng ” … “lhadalah .. niate apik ..malah dituduh maling meneh …”.. nganti korupsi duwit pirang pirang em .. lha nek sing kejahatan ngene iki penulis ora iso ngewehi conto teknis soale durung tau .. eh ..maksudku .. sing mangan ngapusi nang warung hik mau … aku dicritani kancaku …. dudu aku .. tenan iki ..

kocap kacarito .. ing salah sawijining pakunjaran ngetop .. pakunjaran paledang .. sing papane nang ngarep taman kupluk .. salah sawijine pakunjaran sing khusus kanggo para wanito .. nang pakunjaran kono ora nompo penjahat lanang .. kecuali mung statuse titipan .. biasane penjahat lanang sing dititipne nang pakunjaran kono trus do stress .. ditiipne sedino .. mulih rada dingklang … telung lindo .. kudu mlaku nganggo teken … seminggu .. kudu kursi roda … yen sesasi … kelakon mulih dipikul .. penyebabe sing pasti durung ditemokne …

.. gandheng ora ana wong lanang sing wani nyambut gawe nang pakunjaran iku .. mulane kabeh pegawene saka kepala sipir nganti tukang sapu .. isine wedok thok ..mbiyen pegawene kono ya ana lanang ana wedok .. tapi suwe suwe sing pegawe lanang do ora betah .. kepala penjara pak sosro sing kondang ora iso dirayu cah wedok … kontal .. ora kuat .. ” kulo bade mengundurkan diri mawon pak .. badhe mendet s 3 … ” ngono ature karo kepala dinas sosial … ” lha njupuk s 3 opo kowe …” kepala dinase rada panas … ” inventarisasi hutan menyeluruh berkala pak ..” jawabe pak sosro ngawur banget … kepala dinas percoyo karo manthukmanthuk … yo wis … lha kowe kusno ( kusno bagian administrasi .. ) .. ” kulo badhe berternak ikan mawon pak … wong kulo pun konsultasi kaliyan mbah roso .. weton kulo kemis legi .. cocoknya kerja di air ..” .. ” yo wis .. mengko yen sukses . yen panen aja lali karo aku ” .. ngono welinge kepala dinas … ” lha kowe opo bas ” … basuki bagian keamanan .. amargo awake gedhe … tur betah melek … ” kulo ajeng mulih teng wonogiri mawon pak .. bade ndamel penjara swasta ” … cilik cilikan mawon .. sing penting usaha sendiri …”wong edan .. ” kepala dinas rodo nesu ..”yo wis karepmu … gek do ndang lungo .. ojo lali tekenmu do digowo ..” … wong telu domulih .. kepincang pincang …

lha nek pegawe saiki .. wedok kabeh .. kepalane jenenge bu asih .. awake gedhe .. jotosane banter … tapi wonge sabar lan ngemong … sawijining ndio buasih nglumpukne kabeh penghuni . saperlu evaluasi .. “wis do kumpul kabeh iki ..” .. “sampun bu …” ..kabeh kumpul nganggo sragam kunjara …”kabeh do meneng …pit kowe golek buku . dicatet pertemuan iki ” .. pipit kebagean dadi notulen .. bocahe kui sregep yen bongso nulis nulis .. ” antel !!! .” . sing diceluk malah lenggat lenggut . ora nggatekne … kupinge lagi disumpel headphone … bu asih kemropok . headphone direbut … ” kan wis bla bali tak kandhani .. nang pakunjaran iki ora oleh ngrungokne lagune kangen band …” … antel ndungluk wae .. wong deknen pancen maniak banget yen karo kangen band … wiwit smp wis gefans karo kangen band … ” wis . saiki .. aku arep takon karo kowe kabeh … aku lagi apikan iki .. fasiltas opo sing dibutuhke nang pakunjaran iki .. ben kowe kabeh do krasan .. ” .. kabeh do bisak bisik .. do ra wani ngomong .. bu asih sabar negenteni sing do rembugan … ” hayo gek uwis .. aku selak arep ngupdate statusku …” ,… bu asih iki maniak fesbuk .. mulake sedino yen ora mbuka fesbuk … awake adem panas …akhre juru bicarane wahyu .. maju … ” ngaten bu .. kula sak konco sampun rembugan … kebutuhan ingkang paling urgen .. sing sedoyo butuh .. meniko … ehhh … anu ..” .. ” gek cepet ! ora imbas imbis … ” … ” anu bu .. kulo sak konco betah … tiyang jaler ..minimal sing rupanipun kados riho irama … ( yen iki titipan nuning … bocahe ngefans berat karo bang roma …begitu anake rekaman . yo genti ngefans anake ) ..” ..” wadhuh … bu asih muring muring … panjalukmu ngawur.. ora ana dhasar hukume … endi ana fasilitas penjara kok wong lanang … yang bener aja luh …” . kabeh do menggerutu …”jare kon njaluk .. ra mutu .. bareng njaluk malah diuring uring …” … ” wis bubar … sesuk tak golekke solusi ..” .. acara bubar … kabeh do bali nang sel dhewe dhewe … bu asih nulis status .” ora iso turu … ana ledhek munyyukkkkk ” … opo hubungane yo ….

akhire seminggu kemudian … abeh dilumpukne … ” kabeh kumpul … iki tak turuti penjalukmu kabeh ..” .. bu asih malang kerik karo nyekel sepeda … ” lho bu .. kulo nyuwun tiyang jaler … kok malah bu asih maringi sepeda ..”.. ” wis ora kakehan protes … iki sebagai pengganti laki laki …” … kabeh do gemreneng … ” jatahe .. sak uwong ngubeng ilapangan ping pindo ..ayo diatur …gentenan ” … wahyu langsung maju .. rumongso paling senior … mubeng rog ubengan …. mudun kringete gobyos . bar kui antel … ron ubengan .. mudun .. awake yo gobyos .. langsung nimbang awake … ternyata mudhun rong kilo .” wah pinter juga bu kepala iki . aku iso diet ” .. akhire eri .. giliran ngepit .. rong ubengan … ora anan tanda tanda mudun .. malah rodongebut .. tur ubenge nang tengah .. ben ora iso di ndekne kancane .. . liyane sabar .. ping telu … ora mandeg .. ping papat … malah saya ngebut .. trus digronjal gronjalke .. nuning karo ppipit protes …”bu bu asih … niku eri murko … mboten purung mandeg .. malah di ngge teng krikil … mengke rusak ..” …” eri …. !!! bu asih mbengok …mandek gentenan ” …eri nekat … ” eri !!! ” . bu asih mulai nesu … bocahe tetep ngepit … ora gelem mandek …”ERII !! … YEN KOWE ORA GELEM MANDEK .. MENGKO SADHELE TAK PASANG !!! ‘ …

note : nuwun sewu .. nama pelaku hanya kebetulan saja … tidak ada unsur kesengajaan …

bahagia diatas penderitaan orang lain

cerita dibawah adalah fiktif belaka .. kesamaan nama dan lokasi merupakan kebetulan saja .. tidak ada unsur kesengajaan … mohon maaf yang sebesar besarnya …
basuki, sosro dan kusno ketiganya merupakan mahasiswa baru di fakultas yang mempelajari pohon pohonan . universitas negeri terkenal di jogja … kusno diterima di fakultas tersebut karena masih bersaudara dengan kliwon …seorang karyawan yang cukup berpengaruh di fakultas tersebut … basuki mengikuti jalur cepat … dengan membayar sejumlah uang … basuki merupakan pemilik catering terkenal .. yang melayani catering untuk penerbangan liong air … penerbangan yang terkenal sangat royal membagi makanan kepada para penumpangnya … bahkan setelah turun semua penumpang mendapatkan bingkisan ..serantang nasi komplit ……penerbangan ini juga terkenal tidakpernah telat … bahkan sering berangkat duluan … alhasi sami mawon ..wong banyak penumpang yang ketinggalan .. sedangkan sosro bisa masuk ke fakultas tersebut melalui jalur perdukunan … konon petelot 2 B nya telah direndam dalam air dari bulaksumur … sebuah sumur yang sangat terkenal …. yang konon membuat orang menjadi cerdas …..
sebagai layaknya mahasiswa baru .. ketiga anak muda itu bermaksud mengikuti ektra kurikuler …ketiganya sepakat untuk megikuti menwa …. mereka sangat terkesan … pada saat pembukaan penataran P4 .. mereka menyaksikan demo masing masing unit kegiatan .. konon menwa merupakan demo yang paling spektakuler … kegiatannya komplit .. disamping ada terjun payung .. ada demo bela diri …. basuki terkesa dengan kemampuan mereka ..dengan mata tertutup .. bisa menghabiskan sepiring nasi . tanpa salah masuk hidung … sebenarnya sosro lebih tertarik pada kegiatan kerohanian bener-udin … kusno lebih suka ikut tarian modern ( karena naksir seseorang) .. tetapi karena sepakat ..dengan pertimbangan motor mereka cuma satu .. yamaha v-80 warna biru … cukup untuk bertiga .. ya sudahlan .. akirnya mereka mengikuti unit kegiatan menwa .. siapa tahu nanti bisa jadi tentara …
seleksi unit kegiatan ini persis dengan seleksi tentara
mulai cek kesehatan larikeliling lembah dari jam 7 hingga jam 7.30 ( hari berikutnya ) …cukup melelahkan … sampai akhirnya pada test yang sangat mendebarkan yaitu test kejantanan … semua peserta di suruh baris … semua disuruh telanjang … dan berbaris … diantara ketiganya sosro terkenal paling religius .. dan hampir mengundurkan diri ..karena test itu …. tapi karena males pulang jalan kaki .. terpaksa dia ikut test itu juga .. tetapi dia masih berusaha se religius mungking … dia memilih berbaris dibelakan basuki … biar ngak kelihatan ..”aku nang mburimu wae ..isin” katanya … pada saat mereka dibariskan … mereka di di bukakan situs film yang sangat religius … pemannya selalu menyebut nyebut nama tuhan … oh mygoddd …begitu diaog yang sering muncul …semua peserta tegang ( maaf maksudnya … eee ..dalam arti …. halah piye le ngomong ) … instruktur dengan arigan .. membawa gitik ( sejenis tongkat kecil ) … berjalan didepan … semua tampak menahan … tiba ..si instruktur tertarik dengan basuki … punya basuki lebih panjang dari semua peserta … mungkin 5 centi lebih dari yang lainya … instruktur mendatangi .. kemudian .. punya basuki dipukul pelan ..dengan tongkat itu .. basuki tidak bergeming … tetap dengan posisi siap … dipukul sekalilagi agak keras …. basuki agak tersenyum .. isnrukur semain penasaran … dipukul lagi .. basuki agak tertawa … instruktur marah … ‘ kamu sudah jagoan ..merasa punya kamu hebat ‘ .. dipukul dengan keras … basuki malah tertawa … instruktur membentak …’ PULANG KAMU …KAMU TIDAK DITERMA .. KAMU SOMBONG …!!!” basuki pucat pasi .. …”jangan pak … saya tidak sombong … yang bapak pukul itu punya teman dibelakan saya …’.

Advertisements

18 Responses to CERPEN LUCU

 1. You are my intake , I possess few blogs and sometimes run out from to post .

 2. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Thanks

  • asihprasetyowati says:

   Just Choose on “Theme Twenty Ten” , and then i change head image with my image..Thanks For your nice coment

 3. Thanks for the something totally new you have disclosed in your article. One thing I’d really like to discuss is that FSBO human relationships are built as time passes. By introducing yourself to owners the first saturday and sunday their FSBO will be announced, prior to masses begin calling on Monday, you build a good association. By mailing them resources, educational products, free reports, and forms, you become a good ally. By using a personal curiosity about them plus their problem, you build a solid network that, many times, pays off once the owners decide to go with an adviser they know plus trust preferably you actually.

 4. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 5. Do you have any references that stand behind your belief?

 6. cleaningday says:

  Hi there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 7. I just want to say I’m beginner to blogs and really enjoyed you’re web page. Likely I’m want to bookmark your blog post . You actually come with fantastic posts. Appreciate it for revealing your blog.

 8. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 9. Are you as frustrated why your website traffic is low?

  What if there was simple wordpress seo plugin which can drive your asihprasetyowati.wordpress.com wordpress website traffic from zero to 55000 visitors/month…??

  Don’t believe see proof here: http://skyrocket-seo-traffic.com

  Google keeps changing it’s algorithm and knocking sites our of prime positions resulting in an immediate drop in sales…

  …It really gets me frustrated!

  I’d even moved all my sites across to wordpress (because that’s what google says is the best platform) and the results were only slightly better.

  That was until I found WP SEO Pressor, it’s a simple plugin you can use to get #1 rankings in search engines and get free laser targeted traffic for your website…

  …YEP that’s right, I installed it and started to get some incredible results, check them out here:

  http://skyrocket-seo-traffic.com

  I noticed that your site asihprasetyowati.wordpress.com sits on wordpress and that this could possibly help you out…

  …all you gotta do is install it and follow the steps you can see how I did it here:

  http://skyrocket-seo-traffic.com

  Let me know how you go…

  Regards, Jenifer

 10. Huey Neiger says:

  I just want to tell you that I’m newbie to blogging and site-building and seriously loved this web-site. Likely I’m planning to bookmark your site . You actually come with excellent articles. Thank you for sharing with us your website page.

 11. I together with my pals were viewing the great recommendations on your website and suddenly came up with an awful suspicion I never expressed respect to the web site owner for those strategies. Those young boys happened to be as a result very interested to study them and already have in actuality been enjoying those things. Appreciate your indeed being considerably thoughtful and also for utilizing some quality issues millions of individuals are really wanting to learn about. Our own honest regret for not expressing appreciation to you earlier.

 12. Hello.This post was extremely remarkable, especially since I was browsing for thoughts on this matter last Tuesday.

 13. Disturbing as this documentary was, it further shows how the use of chemicals in our modern world affects the environment.

 14. Saul Grosse says:

  I just want to mention I’m beginner to blogs and actually loved your blog. Almost certainly I’m planning to bookmark your site . You amazingly have tremendous posts. Kudos for sharing your website page.

 15. cerpen dengan bahasa daerah serta makna yang lucu dan menghibur….nice post…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s